Levenstestament

In uw levenstestament legt u vast wie er namens u financiële en medische beslissingen mag nemen, als u dat zelf niet meer kunt of (tijdelijk) niet meer wilt. Een levenstestament legt u vast bij de notaris. Uw levenstestament wordt ingeschreven bij het centraal levenstestament register en biedt (in tegenstelling tot een volmacht) ook bescherming als uw wilsonbekwaam wordt. Een cruciaal document als uzelf de regie over uw financiën, medische wensen en wilsbeschikking wilt houden!

Inschrijving in het Centraal levenstestament register

In een levenstestament laat u niets aan het toeval over. Er kunnen omstandigheden zijn dat u zelf, tijdelijk of permanent, geen beslissingen (meer) kunt nemen. Denk aan een langdurig of regelmatig verblijf in het buitenland, een opname in een revalidatiecentrum, als iemand een hersenbloeding heeft gekregen of dement aan het worden is. U wijst nu u nog wilsbekwaam bent alvast iemand aan, die namens u belangrijke beslissingen mag nemen. De notaris legt alles voor uw vast.

Een levenstestament gaat verder dan een reguliere volmacht

Een reguliere volmacht is niet voldoende om te bepalen wie uw belangen mag behartigen. Zodra u wilsonbekwaam bent vervallen namelijk de privileges van de volmacht. En dat is nu uitgerekend het moment dat een volmacht gewenst is. Een notariële volmacht in de vorm van een levenstestament biedt uitkomst! Deze volmacht staat ingeschreven bij het CLTR en wordt geaccepteerd door bijvoorbeeld alle banken en overheidsinstellingen, juist wanneer uzelf geen beslissingen meer kunt of wilt maken. Ook medische zaken kunnen worden opgenomen. Bij een reguliere volmacht is dat niet het geval. 

levenstestament tekenen

Bescherm uw vermogen voordat de Wet langdurige zorg (Wlz) op uw situatie van toepassing is

U kunt ook clausules opnemen waarmee u ervoor zorgt dat uw spaargeld te zijner tijd niet naar een zorginstelling of de overheid gaat, maar alvast naar uw kinderen/erfgenamen. In die situatie “eet u dus niet meer eerst uw huis op”, wanneer u van langdurige zorg gebruik moet maken.

Een levenstestament bestaat uit 3 onderdelen en kent ook de optie om beperkingen op te nemen

 

  • De algehele notariële volmacht, vastgelegd in een notariële akte.
  • De medische volmacht
  • En uw wilsverklaringen (optioneel)

Daarnaast is het mogelijk om verschillende beperkingen op te nemen om het risico op fraude te verkleinen en bepaalt u vanzelfsprekend zelf wanneer de volmacht precies ingaat.

Vraag onze erfrechtspecialist om een second opinion op uw volmacht of levenstestament

Heeft u al een gewone volmacht of een levenstestament? Zullen we er samen eens naar kijken? Dan weet u zeker dat uw wensen goed vastgelegd zijn of worden.

Meer informatie over een levenstestament?

Bezoek voor meer informatie een gratis en vrijblijvende presentatie/lezing over erfrecht, of kom naar ons gratis inloop spreekuur in Heemskerk. U kunt ook altijd even contact opnemen.

Contact

Testament en Erfrecht B.V.
Antwoordnummer 1771
1950 VB in VELSEN-NOORD

085 - 4000 900

info@testamentenerfrecht.nl

Contact

Testament en Erfrecht B.V.
Antwoordnummer 1771
1950 VB in VELSEN-NOORD

KvK: 89274741

085 - 4000 900

info@testamentenerfrecht.nl

Presentaties

Informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen.

Partners

Wij werken graag samen met: