In totaal zijn er in 2023 maar liefst 3430 notarissen en kandidaat-notarissen werkzaam in Nederland. Allen zijn zij lid van het KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar. Bevoegd om notariële aktes op te stellen en te ondertekenen. De notaris is benoemd bij Koninklijk besluit en heeft de eed afgelegd

De kandidaat-notaris heeft de studie notarieel recht afgerond en is in loondienst bij de notaris. De kandidaat-notaris mag alleen aktes ondertekenen als hij of zij is aangewezen als waarnemer van de notaris.

Een toegevoegd notaris heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de “gewone” notaris. Het enige verschil is dat de toegevoegd notaris in loondienst is. Elke notaris is ooit begonnen als kandidaat-notaris.

Er zijn 901 notariskantoren in Nederland.