Testament

Uw testament is een document waarin u vastlegt wie er van u erft. Bovendien bepaalt u wie uw nalatenschap mag afwikkelen. Het is een eenzijdige rechtshandeling, een uiterste wilsverklaring, die wordt opgemaakt bij een notaris en wordt vastgelegd in een notariële akte bij het Centraal Testament Register (CTR). Het is belangrijke, complexe materie die onze erfrechtspecialist graag helder en duidelijk aan u uitlegt.

Bepaal in uw testament hoe het afwikkelen van uw nalatenschap verloopt

Indien u géén testament maakt, is de Nederlandse wet van toepassing. Dit principe wordt het “verstervingsrecht” genoemd. U heeft zelf helemaal geen inspraak in wie er van u erft! Wanneer u liever heeft dat uw erfenis naar anderen gaat dan wettelijk bepaald, dan moet worden afgeweken van het versterferfrecht. De enige manier om af te wijken van de wettelijke regeling is door het opmaken van een testament. Voor meer informatie bezoekt u een van onze presentaties over erfrecht, of vraagt u een vrijblijvend persoonlijk advies aan huis aan.

 

testament

 

Wat regelt u in uw testament ?

U legt bij de Notaris vast wie uw erfgenamen zijn. Daarnaast wordt een testament vaak gebruikt voor:

 • Executeur, voorheen executeur testamentair, benoemen

  Het is aan te bevelen om in ieder geval een executeur aan te wijzen. Hij of zij regelt de afwikkeling van uw nalatenschap. De aangifte van de erfbelasting, het uitbetalen van erfdelen en het afbetalen van schulden zijn taken van de executeur. Er zijn meerdere soorten executeurs. Goed advies is belangrijk!

 • Belastingbesparende maatregelen (erfbelasting)

  Wat veel mensen niet weten, is dat in een testament ook maatregelen opgenomen kunnen worden om erfbelasting te besparen. De belastingbesparing is niet alleen voor uw partner maar ook al voor de volgende generatie(s). In een vrijblijvend gesprek berekenen wij hoeveel erfbelasting u zou kunnen besparen.

 • Beperken van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz), voorheen AWBZ

  Mocht u -nu of in de toekomst- langdurige zorg nodig hebben, dan wordt een eigen bijdrage van maximaal € 2.887 per maand (2024) gerekend. De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat voor deze eigen bijdrage uit van de hoogte van uw inkomen vermeerderd met een percentage van uw vermogen in box 3. Uw maandelijkse inkomen op papier wordt hierdoor vaak (veel) hoger dan uw maandelijkse inkomen dat wordt bijschreven op uw rekening. Gevolg is dat u inteert op uw vermogen en op de erfdelen die de kinderen hebben verkregen na het overlijden van hun eerste ouder. Dit kan worden voorkomen door in uw testament op te laten nemen dat kindsdelen uit de nalatenschap van hun overleden ouder bij opname van de langstlevende partner in een verzorgingstehuis opeisbaar worden. Hierdoor worden deze erfdelen niet langer meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Regelen van voogdij over minderjarige kinderen

  Als beide ouders van een minderjarig kind zijn overleden, bepaalt de Rechtbank in samenwerking met de Kinderbescherming door wie het kind zal worden opgevoed. Een testament biedt u de mogelijkheid om zelf de voogdij toe te wijzen.

 • Stiefkinderen en pleegkinderen betrekken in de erfenis

  Het is wettelijk mogelijk om uw eventuele stiefkinderen en pleegkinderen gelijk te trekken met biologische of geadopteerde kinderen. Er zijn dan voordeligere vrijstellingen, wat direct veel erfbelasting scheelt.

 • Uitsluiting van de “koude kant” bij een echtscheiding

  In uw testament kunt u -in geval van een echtscheiding- de ‘koude kant’ uitsluiten. De kinderen hoeven dan niet de helft van de erfenis af te staan aan uw schoonkinderen, ‘de koude kant’.

Meer informatie over een testament?

Bezoek voor meer informatie een gratis en vrijblijvende presentatie/lezing over erfrecht, of kom naar ons gratis inloop spreekuur. U kunt ook altijd even contact opnemen.

Contact

Testament en Erfrecht B.V.
Antwoordnummer 1771
1950 VB in VELSEN-NOORD

085 - 4000 900

info@testamentenerfrecht.nl

Contact

Testament en Erfrecht B.V.
Antwoordnummer 1771
1950 VB in VELSEN-NOORD

KvK: 89274741

085 - 4000 900

info@testamentenerfrecht.nl

Presentaties

Informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen.

Partners

Wij werken graag samen met: